Våra tjänster

Trädgårdsanläggning

 • Trädgårdsanläggning,
 • Stensättning
 • Trädvård/trädfällning/trädbeskärning

Minigrävare: från 400 kr/tim exkl. moms.
Stensättare/anläggare: från 230 kr/tim exkl. moms.

trädvårdGrönyteskötsel

 • Dikesslåtter
 • Gräsklippning

Priser från: 300 kr/tim exkl. moms.


grönyteskötsel

 Vinterväghållning

 • Snöröjning
 • Halkbekämpning
 • Påfyllning av flislådor

Stor traktor för plogning av större områden:
650 kr/tim exkl. moms, eller ring för offert.

Minitraktor för plogning av t.ex. bostadsområden:
600 kr/tim exkl. moms, eller ring för offert.

vinterväghållning


Sandupptagning

 • Sandupptagning
 • Underhållssopning
 • Garagesopning

Stor traktor för sopning av större områden:
650 kr/tim exkl. moms, eller ring för offert.

Miniraktor för sopning av t.ex. bostadsområden:
400-450 kr/tim exkl. moms, eller ring för offert.